MOBIL GENREX 24 B

Popis

Genrex 24 B, 26 a 26 A obsahují speciální válcovací přísady pro zlepšení smáčivosti a schopnosti odolávat tlakům pro oleje Genrex 55, 56 a 57. Genrex 24 B se liší od Genrexu 26 a 26 A v kombinaci přísad a ve speciální oblasti použití. Oleje Genrex 26 a 26 A obsahují stejné přísady, pouze s tím rozdílem, že Genrex 26 A je více aditivován než Genrex 26 a je proto vhodný pro vyšší zátěže. Válcovací oleje Genrex 55 a 56 patří do oblasti stupně nebezpečnosti A III a jako takové musí být povinně označovány.

Aplikace

 • Oleje jsou určeny pro válcování hliníku a jeho slitin, barevných kovů a ocelí, včetně vysoce legovaných ocelí.
 • Genrex 55, 56 a 57: Válcování hliníku za studena. Použití Genrexu 55 je upřednostněno při válcování fólií. Jsou vhodné k broušení a pro lehké obráběcí operace. Dále se doporučují k opracovávání hořčíku a jeho slitin.
 • Genrex 24 B: Válcování barevných kovů. Vhodný i pro lehké obráběcí operace a broušení.
 • Genrex 26 a 26A: Přednostně pro válcování ušlechtilých ocelí a oceli. Genrex 26 A se doporučuje zvláště pro ušlechtilé oceli i na víceválcových stolicích.
 • Doplňovací olej Genrex 26 A - TU: Slouží k doplňování velkých náplní. Jeho použitím lze doplnit spotřebované přísady a vyrovnat viskozitu na hodnotu čerstvého oleje.

Vlastnosti

 • · Oleje pro válcování za studena se širokým rozsahem použití pro nejrůznější materiály.
 • · Vhodné pro velmi vysoké válcovací rychlosti.
 • · Zajišťují vynikající povrch válcoviny.
 • · Nízký rozsah destilačních teplot všech produktů snižuje ztráty vypařováním a tím i spotřebu.
 • · Oleje nemají ani při žíhání tendenci k tvoření úsad. Válcovina zůstává čistá.
 • · Velmi dobře filtrovatelné, tím je zajištěna dlouhá

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF