MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC™ 228

Popis

Řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 představuje špičkové plně syntetické oleje určené zejména pro použití v chladicích kompresorech a tepelných čerpadlech. Jsou vyrobené ze syntetických polyalfaolefinů bez obsahu parafinických uhlovodíků (PAO), které vykazují vynikající odolnost vůči tepelné a oxidační degradaci. Díky přirozeně vysokému, střihově stabilnímu viskozitnímu indexu a výborné tekutosti za nízkých teplot mohou být používány i v náročných provozních podmínkách, které přesahují možnosti běžných ropných olejů. Jejich rozpustnost a mísitelnost s chladivy je nízká, což umožňuje vytvářet silnější olejový film v přítomnosti chladiv, při zátěži a omezuje netěsnosti. Dobrá stabilita a nízká těkavost eliminuje „odlučování oleje“, ke kterému může docházet u klasických ropných olejů. Oleje řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 pomáhají snižovat třecí ztráty a zvyšovat provozní účinnost strojního zařízení. Oleje řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 se doporučují pro mazání chladicích kompresorů používaných za velmi vysokých teplot a u systémů s velmi nízkými odpařovacími teplotami. Hodí se pro kompresorové systémy používající chladiva jako je čpavek a oxid uhličitý a HCFC jako jsou R-22; mimořádně dobře se uplatnily v kombinaci s chladivy CFC jako jsou R-12. Jsou kompatibilní se všemi chladivy s výjimkou oxidu siřičitého a byly zvlášť úspěšné v systémech používajících čpavkové chladivo. Výrobky řady Gargoyle Arctic SHC 200 jsou plně mísitelné s běžnými ropnými oleji, ale smíšení může zhoršit vynikající vlastnosti syntetických olejů značky Mobil.

Aplikace

 • Řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 představuje plně syntetické oleje určené pro použití zejména v chladicích kompresorech a tepelných čerpadlech.
 • Faktory, které je nutné při aplikaci zohlednit: I když je řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 kompatibilní s ropnými oleji, jejich vzájemné smíšení zhoršuje výkonnost syntetických složek. Před výměnou ropného výrobku za výrobek řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 by měly být systémy řádně propláchnuty a vyčištěny .
 • Typické aplikace jsou uvedeny níže:
 • · Průmyslové aplikace chladících kompresorů, aplikace u tepelných čerpadel a lodních chladicích systémů
 • · Průmyslové aplikace a aplikace u tepelných čerpadel obytných prostorů
 • · Doporučeny jak pro pístové, tak i pro rotační kompresory
 • · Doporučeny pro použití v kombinaci s následujícími chladivy: čpavkem, R-22 a jinými HCFC a oxidem uhličitým

Typické vlastnosti

Řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 splňuje nebo překračuje následující klasifikace/specifikace:
FDA 21 CFR 178.3570
Mobil Gargoyle Arctic SHC 228 je registrován dle
NSF H1
registrační číslo 138669

Vlastnosti

 • Oleje Mobil SHC jsou oceňovány na celém světě díky své inovaci a mimořádné výkonnosti. Tyto syntetické produkty na bázi PAO, zaručují vynikající vlastnosti olejů.
 • Naše spolupráce s výrobci zařízení pomohla potvrdit výsledky našich vlastních laboratorních zkoušek, které prokazují mimořádnou výkonnost olejů řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200. K užitným vlastnostem prokázaným spoluprací s výrobci zařízení v neposlední řadě patří skvělé vlastnosti zajišťující vynikající tekutost při nízkých teplotách, odolnost vůči ztrátě viskozity způsobené absorpcí chladiva pod tlakem a navíc vynikající únosnost mazacího filmu a těsnící schopnost.
 • Základový olej na bázi PAO používaný v olejích řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 zajišťuje již ze své podstaty mimořádnou tepelnou a oxidační odolnost, která je pro aplikace pracující při vysokých teplotách klíčová. Definovaná chemická struktura základových olejů na bázi PAO rovněž snižuje těkavost a omezuje změnu vlastností oleje. Oleje řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 nabízejí tyto vlastnosti a výhody:
 • Silná tloušťka filmu oleje i v přítomnosti chladiva
 • Vynikající tepelná,oxidační a chemická stabilita
 • Nízká těkavost
 • Vysoký viskozitní index, bez obsahu parafinických uhlovodíků
 • Nízký koeficient tření
 • Kompatibilní s těsněními

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF