MOBILSOL PM

Popis

Popis produktu:

Mobilsol PM je vysoce detergentně disperzní syntetický produkt který, pokud je přidán do oleje v hydraulických okruzích, papírenských strojích a oběhových systémech, pomůže uvolnit a udržet v suspenzi gumovité produkty oxidace oleje a nerozpustné částice v systému. Umožňuje tím efektivní vyčištění systému od úsad vytvořených během provozu stroje v nádržích a systémech a vede k obnově původních provozních vlastností a výkonnosti a vyšší ochraně stroje.

Aplikace

  • Mobilsol PM by měl být používán dle následujících instrukcí, doporučení případně konzultujte s technickým poradcem společnosti ExxonMobil:
  • •Produkt Mobilsol PM aplikujte do kontaminovaného systému postupně po 1% dle celkového objemu systému (maximální koncentrace jsou 4%)
  • •Směs maziva s Mobilsol PM nechejte cirkulovat v systému po dobu 3 až 5 pracovních dnů během kterých je třeba pravidelně kontrolovat filtry. Je možné, že bude třeba externí filtrační zařízení v případě vysokého množství úsad. Je vhodné monitorování množství nečistot v oleji.
  • •Systém vypuťte ještě za provozní teploty a vypláchněte tento systém malým množstvím nového maziva (do 10% cekového objemu)
  • •Vyměňte všechny filtry a napusťte novým olejem.

Pokyny

  • Poznámka Mobilsol PM by neměl být používán v číslicově řízených strojích nebo strojích se servoventily aniž se vezmou v úvahu některá inženýrská hlediska. V každém systému, který obsahuje servoventily, mohou i velmi malé částice nečistot, které se do systému dostanou směsí rozpouštědla a kapaliny nebo jsou touto směsí uvolněny, narušovat činnost ventilů. Čištění hydraulických systémů obsahujících servoventily musí být proto prováděno pouze v souladu s pokyny výrobce.

Vlastnosti

  • •Cirkulační systémy v provozu: papírenské stroje, hydraulické systémy, teplonosných systémů do provozní teploty 140°C, oběhové mazací systémy
  • •Čištění nanášením nebo ponořením u součástí strojů, převodů a ložisek

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF