TERESSO

Popis

Oleje TERESSO jsou kvalitní turbinové a ložiskové oleje na bázi ropných frakcí. Zabezpečují mazání a chlazení ložisek turbín a plní úlohu hydraulického oleje v ovládacích zařízeních. K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří: · Vysoká mazací schopnost Na základě příznivé závislosti viskozity použitého základového oleje na teplotě vytvářejí mezi kluznými částmi stejnoměrný mazací film, který je zachován při velkém teplotním rozsahu.

 • Odolnost proti oxidaci Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti i při dlouhodobém provozu za vysokých pracovních teplot.
 • Zamezení korozi Strojní části jsou chráněné proti korozi inhibitory obsaženými v oleji. Ochrana proti korozi je účinná i při odstávkách.
 • Zamezení tvorbě pěny Obsažená aditiva potlačují tvorbu pěny, aniž by negativně ovlivnily schopnost olejů dlučovat vzduch.
 • Deemulgační schopnost Vlhkost a vniknutá voda obecně se od oleje odděluje tak, že je potlačena nežádoucí tvorba emulze.
 • Snášenlivost s těsnícími hmotami Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována.

Výběr vhodné viskozity turbínového oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení.

Aplikace

 • Oleje TERESSO jsou používány v:
 • · Parních, plynových a vodních turbínách.
 • · Strojích poháněných elektricky nebo turbínami, např. generátorech, kompresorech a čerpadlech.
 • · Hydraulických zařízeních, převážně s hydrostatickým pohonem, u nichž není vyloučen průnik vody.
 • · Kompresorech vzduchu s tlakovým prostorem mazaným olejem, při koncové teplotě stlačených plynů do 160 °C (stacionární zařízení), a 220 °C (mobilní zařízení).
 • · Průmyslových převodech, pro které výrobci předepisují mazací oleje typu CL, popř. hydraulické oleje HL nebo jmenovitě přímo oleje TERESSO.

Výrobce / značka

ESSO