ROST-SCHUTZ MZ 110

Popis

ROST-SCHUTZ MZ 45 a MZ 110 jsou speciální oleje na ochranu proti korozi, určené především na vnitřní konzervaci motorů a převodovek. Charakterem použitých aditiv jsou vhodné pro funkční a přejímací zkoušky nebo krátkodobý provoz při částečnén zatížení.

Tyto oleje se vyznačují následujícími kvalitativními znaky:

 • Na základě použitých aditiv dobrým dispergačním účinkem a schopností snášet i vyšší zatížení.
 • Schopností neutralizovat produkty spalování.
 • Příznivou závislostí viskozity na teplotě.
 • Dobrou oxidační stabilitou
 • Velmi dobrým ochranným působením proti vlhkosti.

Aplikace

 • ROST-SCHUTZ MZ 45 a MZ 110 jsou vhodné pro:
 • · Dlouhodobé skladování nebo ochranu při dopravě
 • - Motorů a převodovek
 • - Vzduchových kompresorů
 • · Vnitřní konzervaci:
 • - Odstavených a záložních agregátů
 • - Vzduchových kompresorů
 • - Automobilových a průmyslových převodovek
 • -Spalovacích motorů
 • · Konzervování motorů, které mají dlouhé prostroje, ale musejí být rychle funkční jako:
 • - Protipožární zařízení a vozidla
 • - Havarijní zařízení
 • - Pomocná čerpadla a nouzové elektroagregáty.

Výrobce / značka

ESSO