ESSO HYDRAULIKFLUID HLP

Popis

Oleje řady HYDRAULIKFLUID HLP jsou hydraulické oleje na bázi minerálních olejů s přísadami pro snížení opotřebení. Používají se převážně v mechanicky a termicky zatížených hydraulických zaříze-ních.Pro tyto hydraulické oleje jsou charakteristické následující kvali-tativní znaky: · Zmírnění opotřebení a odolnost proti zátěži Díky vysokotlakým přísadám, které vytvářejí na kluzných plochách vrstvu maziva, odolnou proti zátěži, je snižováno tření a tím opotřebení kluzných ploch. · Oxidační stabilitaDíky které zůstává zachována mazací schopnost po dlouhou dobu provozu oleje. · Ochrana proti koroziÚčinnými látkami, které chrání kovové plochy před korozivními účinky. Vytvořený ochranný film je účinný i během delších odstávek. · Potlačení tvorby pěnyOleje obsahují účinné látky, které potlačují tvorbu pěny. · Dobrá deemulgační schopnostVlhkost nebo vniknutá voda se od hydraulického oleje oddělí, a tím se zabrání vzniku nežádoucí emulze. · Snášenlivost s těsnícími hmotamiFunkčnost běžných těsnících materiálů není hydraulickými oleji nepříznivě ovlivňována. Volba viskozity je do značné míry závislá na způsobech použití oleje, na provozních podmínkách, jakož i na předpisech výrobců zařízení.

Aplikace

  • Oleje řady HYDRAULIKFLUID HLP mohou být nasazeny ve všech zařízeních, pro které jsou povoleny hydraulické oleje HLP podle DIN 51 524, část 2.

Pokyny

  • produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu

Výrobce / značka

ESSO