ESSO BEACON 325

Popis

Esso BEACON 325 je vysoce výkonné plastické mazivo určené speciálně k mazání přesných zařízení provozovaných za nízkých až středních teplot. Je vyrobeno ze syntetického základového oleje s velmi nízkou viskozitou a nízkou těkavostí a z litného komplexního mýdla. Mazivo BEACON 325 je charakterizováno dobrou mechanickou stabilitou, vysokým stupněm odolnosti vůči vodě a extrémně vysokou oxidační stabilitou. Vzhledem k nízké viskozitě základového oleje a vysokému viskozitnímu indexu má plastické mazivo vynikající vlastnosti při nízkých teplotách včetně dobré čerpatelnosti při startování a chodu za velmi nízkých teplot. Výborně snižuje pasivní odpory.BEACON 325 lze dobře použít při mazání nejrůznějších malých ložisek a malých, lehce namáhaných převodů provozovaných při velkém rozsahu teplot. Díky dlouhodobé mazací schopnosti a vynikající oxidační stabilitě se dobře hodí jako mazivo ložisek v jednorázově utěsněných zařízeních v automobilových, leteckých a průmyslových aplikacích. Doporučovaný rozsah teplot plastického maziva BEACON 325 používaného v nepřetržitém provozu je od -50°C do 120°C.

Aplikace

  • BEACON 325 má vynikající uplatnění při mazání nejrůznějších malých ložisek a lehce namáhaných převodů provozovaných ve velkém rozsahu teplot včetně dále uvedených aplikací:
  • · Námořní, lodní a letecké přístroje a řízení
  • · Koncové spínače s ozubeným převodem v servopohonech ventilů s mezním točivým momentem
  • · Komerční a vojenská elektronická zařízení
  • · Jednorázově utěsněné motory, generátory a podobná zařízení v automobilových, leteckých a průmyslových aplikacích

Pokyny

Výrobce / značka

ESSO