CRC Soft Lock

Popis

Zajišťovač závitů vyvinutý k zajištění rozebiratelných závitových spojení, k zajištění proti středním střižným silám. Anaerobní (za nepřístupu vzduchu) zajišťovač založený na metakrylát esterech. Jako dočasná nebo rozebiratelná spojení jsou považováná taková spojení která se neuvolní díky tepelné roztažnosti nebo vibracím. Na druhé straně jsou tato spojení relativně snadno rozebiratelná s normálními nástroji z důvodu servisování ap.

Aplikace

 • Zajišťovač je doporučen především pro: • Zajištění a utěsnění kovových šroubových spojení které mohou potřebovat v budoucnu rozebrání. Následné spojení je odolné vůči vibracím a eliminuje tak potřebu dalších mechanických zajištění daného spojení.
 • Všude tam, kde nelze tolerovat jakékoli náhodné uvolnění se spojení.

Balení

50 mlampulky

Pokyny

 • Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití na čistý, suchý povrch bez stop mastnoty. Pro nejlepší výsledek očistěte s CRC Industrial Degreaser. Všeobecně, zdrsněné povrchy dávají vyšší pevnost spojení než leštěné nebo broušené povrchy.
 • Naneste malé množství produktu CRC Soft Lock na poslední závit matky nebo šroubu. Smontujte a dotáhněte na požadovaný moment. V závislosti na daných kovech a okolních podmínkách, se součástmi lze manipulovat za cca 15 min bez dopadu na konečné zatuhnutí zajišťovače. Funkčnost celého spojení je zajištěna za cca 1 - 3 hodiny a amximální odolnost je zajištěna po 24 hodinách po aplikaci. Po aplikaci jakýkoli přebytek zajišťovače otřete suchým hadrem nebo papírem.

Typické vlastnosti

Viskozita(Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) at 23 şC1000 mPa s
Měrná hmotnost1,1 g/ml
Bod vzplanutí> 100°C
Doporučená velikost spojeníM5 - M16
Maximální průměr šroubuM36
Vyplnění mezery0,25 mm
Odolnost proti střihu10 N/mm 2
Točivý moment : dle (ISO 10964) - uvolnění8 – 15 Nm
Točivý moment : dle (ISO 10964) - stálý< uvolnění
Teplotní rozsah použití-55 150 °C
Použitelnost po nanesení / otevření10 - 20 minut
Finální odolnost1-3 hodiny
Odolnost proti uvolněnístřední

Vlastnosti

 • Střední, kontrolovaná torzní odolnost
 • Tixotropní a střední viskozita zajišťuje dobrou vyplňovací schopnost
 • Vhodné pro šroubová spojení od M5 do M16.
 • Vynikající odolnost vůči: teplotám, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, ropným látkám a většině chemikálií.
 • Relativně snadno rozebiratelné s normálními nástroji.
 • Nestéká a neodkapává.
 • Nepřesouvá se po sestavení dílů.

Výrobce / značka

CRC