MOBIL PYROLUBE 830

Popis

Mobil Pyrolube 830 je vysoce jakostní olej pro vysoké teploty, vyráběný ze směsi syntetických uhlovodíků s vysokou molekulovou hmotností a esterů se speciálním komplexem přísad proti opotřebení. Zajišťuje účinné mazání za vysokých teplot u aplikací s nejvyšším oxidačním zatížením.Aplikace: Mobil Pyrolube 830 je doporučen pro mazání řetězů pecí při vysokoteplotních technologiích výroby a zpracování minerálních plstí, keramiky, textilu, papíru, dřevařství, skla, barev, skleněných vláken, a chemického průmyslu. V těchto a podobných aplikacích díky svým schopnostem snižovat opotřebení a dlouhé životnosti může být používán pro kontinuální účinné mazání s minimální spotřebou oleje.

Mobil Pyrolube 830 je také doporučován pro mazací systémy sklářských strojů a dalších aplikací při vysokých teplotách jako jsou ložiska kol pecních vozíků, ložiska kouřových ventilátorů apod. (Pro převodovky je přednostně doporučován některý z olejů řady Mobil SHC Gear) Mobil Pyrolube 830 může být aplikován nejběžnějšími metodami jako postřikem, smáčením nebo sprayem. Před záměnou oleje za Pyrolube 830 je vhodné důkladně očistit řetěz od vzdušných nebo jiných nečistot nalepených na kaly a úsady, vytvořené z běžných ropných maziv při předchozím použití. Tyto úsady také mohou bránit přístupu oleje Pyrolube 830 ke třecím plochám v řetězu.

Aplikace

  • Mobil Pyrolube 830 je doporučen pro mazání řetězů pecí při vysokoteplotních technologiích výroby a zpracování minerálních plstí, keramiky, textilu, papíru, dřevařství, skla, barev, skleněných vláken, a chemického průmyslu. V těchto a podobných aplikacích díky svým schopnostem snižovat opotřebení a dlouhé životnosti může být používán pro kontiuální účinné mazání s minimální spotřebou oleje.
  • Mobil Pyrolube 830 je také doporučován pro mazací systémy sklářských strojů a dalších aplikací při vysokých teplotách jako jsou ložiska kol pecních vozíků, ložiska kouřových ventilátorů apod. (Pro převodovky je přednostně doporučován některý z olejů Mobilgear SHC XMP)
  • Mobil Pyrolube 830 může být aplikován nejběžnějšími metodami jako postřikem, skrápěním nebo sprayem. Před záměnou oleje za Pyrolube 830 je vhodné důkladně očistit řetěz od vzdušných nebo jiných nečistot nalepených na kaly a úsady, vytvořené z běžných ropných maziv při předchozím použtí. Tyto úsady také mohou bránit přístupu oleje Pyrolube 830 ke třecím plochám v řetězu.

Vlastnosti

  • Mobil Pyrolube 830 je formulován tak, aby vytvářel čisticí účinek a nezanechával prakticky žádné karbonové úsady. Díky dobré přilnavosti zůstává tento olej v mazaných místech a po dlouhou dobu vytváří dostatečný mazací film oddělující třecí plochy, čím snižuje spotřebu.
  • Mobil Pyrolube 830 má význačnou stabilitu v prostředí a vysokou teplotou, čímž brání ztátám odparem a s tím spojeným nežádoucím účinkům na životním prostředí, jakož i nepříjemnému zápachu a výparům. Protože je olej Mobil Pyrolube 830 vyráběn ze syntetických základových surovin, má schopnost snižovat tření, a při optimálním způsobu mazání i následně snižovat potřebný příkon zařízení.

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF