MOBIL PYROGARD 53

Popis

Mobil Pyrogard 53 je vysoce kvalitní syntetická kapalina na bázi esterů kyseliny fosforečné určená k použití v hydraulických aplikacích, kde pracovní podmínky předem vylučují použití hořlavých ropných produktů. Mobil Pyrogard 53 se vyznačuje vynikající odolností vůči oxidaci při pracovních teplotách vyskytujících se v hydraulických systémech a dlouhou provozuschopností bez tvorby zdraví škodlivých kalů a jiných látek. Kapalina je odolná vůči pěnivosti a má dobrou odlučitelnost vody. Nabízí dobrou ochranu proti opotřebení vysokotlakých, vysoce výkonných hydraulických čerpadel a je velmi odolná vůči střihovému namáhání a zachovává si viskozitu po celou dobu životnosti. Výrobek dobře a dlouhodobě chrání proti korozi za předpokladu, že je kontrolován, aby se předešlo nadměrnému znečištění vodou. Relativní hustota výrobku Mobil Pyrogard 53 je vyšší než relativní hustota vody. Jakákoli voda v systému v nádrži plave k povrchu, kde ji lze snadno odstranit. Vysoká relativní hustota rovněž ovlivňuje tokové vlastnosti výrobku, čemuž musí být přizpůsobena konstrukce a údržba systému. Díky úspěšným mnohaletým zkušenostem s použitím této kapaliny v širokém okruhu hydraulických aplikací, kde je kladen velký důraz na ohnivzdornost, se Pyrogard 53 stal volbou řady uživatelů.

Aplikace

 • Faktory, které je nutno zohlednit při aplikaci: Při použití kapaliny Mobil Pyrogard 53 je nutno dbát na kompatibilitu s materiály těsnění a akumulátorových membrán. Butylový kaučuk, silikon, Teflon, Viton nebo obdobné materiály jsou kompatibilní. Těsnění z neoprenu a buny N, obvykle používaná u ropných kapalin, nadměrně nabobtnají a poškodí se. U většiny použití stačí vyměnit pouze těsnění na pohyblivých částech a akumulátorové membrány. Těsnění a těsnicí podložky na stacionárních dílech nabobtnají a ještě více se utěsní, a nemusejí být proto měněny, a to až do příští plánované prohlídky systému.
 • Jako všechny ostatní syntetické těžkozápalné kapaliny tohoto typu Mobil Pyrogard 53 změkčuje a uvolňuje nátěry, a proto je nutno použít nátěr snášenlivý s touto kapalinou. Před přechodem z ropného oleje na kapalinu na bázi fosfátoesterů je nutné úplně odstranit nátěr z nádrže a ponechat nádrž nenatřenou. Není-li to možné, je nutné sací filtry často čistit, aby se zabránilo kavitaci nebo nedostatečnosti čerpadel.
 • Kapaliny na bázi vody a glykolu a kapaliny emulzního typu se s přípravkem Mobil Pyrogard 53 nesnáší. Před přechodem na novou náplň Mobil Pyrogard 53 je nutné systémy úplně vyprázdnit a vypláchnout.
 • Mobil Pyrogard 53 je doporučován pro hydraulické aplikace vyžadující těžkozápalné typy kapalin. Používá se v řadě průmyslových aplikací, jako jsou zařízení, kde se taví kovy nebo v provozech horkého zpracování kovů. Tato zařízení jsou známa i častým poškozením nebo únikem kapaliny z hadic hydraulického systému nebo jiných součástek. V těchto situacích se z bezpečnostních důvodů doporučuje Mobil Pyrogard 53. Mezi konkrétní aplikace patří:
 • Stroje na lití hliníku.
 • Vyklápěcí systémy indukčních pecí tavících surové železo.
 • Různé ocelářské aplikace, kde nebezpečí požáru představuje klíčovou záležitost.

Vlastnosti

 • Mobil Pyrogard 53 je významným produktem řady těžkozápalných hydraulických kapalin značky Pyrogard, které nabízejí mimořádné vlastnosti při použití v nejnáročnějších aplikacích po celém světě. Mobil Pyrogard 53 byl vyvinut ve spolupráci s výrobci hydraulických zařízení, aby splňoval požadavky aplikací, ve kterých je kladen důraz na obtížnou zápalnost, ale kde jsou zároveň zachovány dobré mazací schopnosti a dlouhá provozuschopnost.
 • Mobil Pyrogard 53 je koncipován tak, aby zajistil vysoký stupeň ohnivzdornosti. Koncepce výrobku zajišťuje vynikající mazací vlastnosti včetně odolnosti vůči oxidaci, tvorbě kalů a pěnivosti s dlouhodobou antikorozní ochranou s dobrou odlučitelností vody.
 • Mobil Pyrogard 53 nabízí následující užitné vlastnosti:
 • Vynikající ohnivzdornost
 • Mimořádné vlastnosti proti opotřebení
 • Vynikající oxidační stabilita a odolnost vůči tvorbě kalů
 • Dlouhodobá ochrana proti korozi
 • Vysoká odolnost vůči selhání
 • Dobré protipěnicí vlastnosti a dobrá odlučitelnost vody

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF