MOBIL PEGASUS™ SR

Popis

Mobil Pegasus SR je vysoce výkonný olej pro plynové motory speciálně vyvinutý pro moderní středně a vysokootáčkové čtyřdobé motory spalující agresivní plyny obsahující vysoký podíl siloxanů, kde dochází k vysokému opotřebení a vydírání vložek válců. Tyto motory jsou většinou přeplňovány turbodmychadlem a pracují s chudou směsí. Vysoké pracovní tlaky a přísné emisní limity vednou k sníženému množství maziva na povrchu válců a rozvodů. Mobil Pegasus SR zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení a vydírání pístů, vložek válců a pístních kroužků. Mobil Pegasus SR je nízkopopelnatý olej s obsahem 0,5% popelovin s vyjímečnou alkalickou rezervou, zabraňující škodlivému vlivu kyselých složek spalovaní na součásti motoru. Vynikající antikorozní vlastnosti zabraňují koroznímu opotřebení válců, rozvodů a ložisek, umožňující tím delší životnost motoru a snížené provozní náklady. Tento produkt může být použit pro mazání pístových kompresorů pracujících se skládkovými plyny nebo bioplyny. Mobil Pegasus SR je formulován z vysoce kvalitních ropných základových olejů v kombinaci s vysoce progresivní nízkopopelnatou technologií aditiv, zajišťující vynikající ochranu všech součástí motorů a kompresorů. Produkt vykazuje vysoký stupeň chemické stability a odolnosti proti oxidaci a nitraci. Mobil Pegasus SR nabízí vyjímečnou ochranu proti opotřebení rozvodových součástí a tvorbě úsad, a to především v oblasti dážek pístních kroužků. Tyto výkonové parametry v kombinaci s velmi efektivními detergentně – disperzačními vlastnostmi produktu zajišťují výbornou kontrolu úsad, které by mohly vést k nízké výkonnosti motoru a samozápalům. Tento produkt je také kompatibilní pro použití v motorech osazených katalyzátory. K zajištění optimální výkonnosti produktu / ochrany motoru, je velmi důležité, aby došlo k řádnému záběhu motoru při jakékoli výměně vložek válců k tomu, aby aditiva obsažená v produktu mohla odpovídajícím způsobem chránit nové povrchy.

Aplikace

 • Mobil Pegasus SR je navržen pro použití:
 • · plynové motory spalující plyny se středním obsahem sirovodíku (H2S)
 • · plynové motory spalující plyny s obsahem jiných koroziních látek jako např. organické halogenidy (jako např Chloridy), skládkové plyny nebo bioplyny.
 • · Speciálně doporučen pro plyny obsahující střední až vysoké množství siloxanů.
 • · Zážehové čtyřdobé motory s velmi nízkou spotřebou oleje
 • · Motory kde dochází k nadměrnému opotřebení ventilových rozvodů a korozi
 • · Nízkovýkonné nebo atmosferické motory pracující při nebo nad jmenovitým výkonem za vysokých teplot

Typické vlastnosti

Mobil Pegasus SR má následující schválení výrobců
GE Jenbacher, TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Series 4
Mobil Pegasus SR splňuje nebo překračuje následující klasifikace/specifikace a schválení
API CF

Vlastnosti

 • Mobil Pegasus SR zajišťuje dodatečnou rezervu ochrany v aplikacích používajících kontaminovaný plyn. Jeho excelentní detergentně disperzní vlastnosti zajišťují čistší motor, nižší opotřebení součástí motoru a zvýšenou výkonnost motoru. Používání tohoto produktu může vést ke snížení provozních nákladů a zvýšené produktivitě. Excelentní chemická a oxidační stabilita dává možnost prodloužených výměnných lhůt. Vysoká alkalická rezerva dovoluje použití tohoto produktu v motorech spalujících plyny s nižším až středním obsahem korozivních látek.
 • Olej Mobil Pegasus SR nabízí následující vlastnosti:
 • Vyjímečná ochrana proti opotřebení a vydírání
 • Optimalizovaná TBN a alkalická rezerva
 • Excelentní chemická a oxidační stabilita
 • Výborné antikorozní vlastnosti
 • Vynikající detergentně disperxní vlastnosti

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF