CRC SILICONE SPRAY

Popis

Renovuje a chrání plasty a pryž. Zabraňuje ztvrdnutí a zmrznutí gumového těsnění. Zabraňuje vrzání plastových celků. Promazává.

Aplikace

 • Plastové hřídele a kluzné mechanismy.
 • Přesné nástroje.
 • Nemrznoucí prostředek pro plasty.
 • Montáž obalové techniky.
 • Ochrana a údržba pryže.

Balení

12x200 MLaerosol
12x300 MLaerosol
12x400 MLaerosol
24x300 MLaerosol
6x200 MLaerosol
20 Lhromadné balení
4x5 Lhromadné balení

Pokyny

 • Naneste tenký rovnoměrný film.
 • Použijte nástavec pro přesnou aplikaci.
 • Opakujte, pokud je to nutné.
 • Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
 • Pro odstranění zbytků nebo přebytečného množství produktu, použijte některý z CRC čističů
 • Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.

Typické vlastnosti

baleníaerosol čistý produkt
vzhledkapalina
barvabezbarvý
zápachrozpouštědlo
hustota0.72 g/cm3 (@ 20°C)
bod vzplanutí- 26 °C (uzavřený kelímek)
teplota samovznícení> 200 °C
hustota par>3 (@ 20°C)
bod vzúplanutí aktivního produktu>300 °C (Closed Cup)
rozsah použitelných teplot akt. Produktu-40 till 200 °C
Dynamická viskozita aktiv. produktu10.000 - 12.000 mPa.s (@ 20°C)
Dielectrický odpor aktiv. produktu35 kV
Povrchové napětí aktiv. produktu21 mN/m

Vlastnosti

 • Tvoří bezbarvý, netvrdnoucí film, eliminace skřípění, spojování a lepení.
 • Chrání kovy a slitiny.
 • Rychle penetruje.
 • Chrání plasty a pryže.
 • Odstraňuje a zabraňuje přístupu vody a vlhkosti.
 • Funguje v širokém teplotním rozmezí.
 • Bezpečný pro většinu pryží, plastů a pokryvů. Před použitím otestujte na citlivých nebo namáhaných materiálech.
 • 360° (dnem vzhůru) ventil pro pohodlné použití sprejů.
 • CO2 hnací médium s vysokou čistotou, umožňující dosáhnout obsahu aktivního produktu 95%.

Výrobce / značka

CRC