MOBIL GENREX 261

Popis

Genrex 251 a 261 jsou oleje určené pro válcování za studena. Vyznačují se nízkým obsahem aromátů a velmi úzkým rozsahem teplot vypařování. Oba produkty jsou vysocehodnotné neaditivované frakce plynového oleje s minimálním zápachem.Genrex 251 a 261 patří mezi produkty stupně nebezpečnosti A III.

Aplikace

 • Oleje Genrex 251 a 261 byly vyvinuty pro válcování hliníku a jeho slitin za studena. Genrex 251 se používá především pro válcování fólií a umožňuje velmi vysoké rychlosti válcování. Díky úzkému rozsahu teplot vypařování se snižují ztráty vypařováním a tím klesá i spotřeba.
 • Oba produkty lze použít i pro určité lehké brousící operace. Rovněž jsou vhodné pro opracování hořčíku a jeho slitin.

Vlastnosti

 • · Vhodné pro velmi vysoké rychlosti válcování.
 • · Vynikající kvalita povrchu.
 • · Nízká spotřeba vzhledem k úzké destilační křivce.
 • · Bez zápachu. Tím je sníženo zatížení pracoviště.
 • · Podíl aromatických uhlovodíků nižší než 0,1 %.
 • · Nezpůsobuje skvrny na válcovaném výrobku při následném žíhání, při němž nedochází ke vzniku zbytků.
 • · Velmi dobře filtrovatelné, tím je zajištěna dlouhá použitelnost náplní.
 • · Oleje patří mezi produkty stupně nebezpečnosti A III.
 • · Produkty neobsahují chlór. Tím je umožněna cenově dostupná likvidace.

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF