MOBIL EAL 224H

Popis

Mobil EAL 224H je vysoce kvalitní hydraulický olej šetrný k životnímu prostředí koncipovaný tak, aby umožnil mimořádnou výkonnost v hydraulických a oběhových systémech pracujících v mírných podmínkách. Vyznačuje se vynikající ochranou proti opotřebení a dobrou únosností mazacího filmu, tedy vlastnostmi vyžadovanými u hydraulických systémů pracujících při vysokých zátěžích a tlacích. Jmenovitá hodnota dosažená v převodovém zátěžovém testu FZG, fáze 12, prokazuje vysokou ochranu proti opotřebení a oděru a vhodnost použití oleje k ochraně převodů a ložisek používaných ve spojení s hydraulickými systémy.

Mobil EAL 224H nabízí vynikající antikorozní ochranu a zaručuje velmi dobrou kompatibilitu s mnoha kovy, což umožňuje jeho využití v hydraulických systémech u kterých jsou jednotlivé součásti vyrobeny různými metalurgickými postupy. Jemný olejový film navíc poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi. Kromě výjimečných výkonnostních parametrů splňuje požadavky na rychlou biologickou rozložitelnost a netoxicitu a stává se tak žádoucím produktem tam, kde by únik nebo rozlití běžných olejů mohly poškodit životní prostředí.Je formulován z vybraných, vysoce kvalitních rostlinných olejů s vysokým viskozitním indexem a speciálně koncipovaného systému aditiv, aby splňoval nebo překračoval výkonnostní požadavky většiny výrobců hydraulických čerpadel a systémů a zároveň dodržoval nejpřísnější kritéria na biologickou rozložitelnost a toxicitu.

Vlastnosti a výhody
Mobil EAL 224H vykazuje vynikající vlastnosti proti opotřebení, výtečnou mazací schopnost a dobrou únosnost mazacího filmu v hydraulických a oběhových systémech pracujících v mírných provozních podmínkách. Díky rychlé biologické rozložitelnosti a prakticky netoxickému charakteru tohoto přípravku se stává ideální volbou v aplikacích, kde by únik nebo rozlití mohlo zasáhnout ekologicky citlivé oblasti.

Aplikace

 • · Hydraulické systémy, kde rozlití nebo únik mohou způsobit škody na životním prostředí
 • · V systémech, které mohou vyžadovat rychle biologicky odbouratelné a prakticky netoxické kapaliny
 • · Převodové systémy vyžadující buď olej ISO VG 32 nebo 46 s mírně extrémními tlakovými hodnotami
 • · Systémy se servoventily
 • · Hydraulické systémy pracující s teplotami oleje v rozsahu od -18°C do 70°C
 • · Lodní a mobilní zařízení pracující v ekologicky citlivých oblastech
 • · Systémy oběhového mazání pracující v mírných až průměrných provozních podmínkách
 • · Průmyslové hydraulické systémy, kde by se uniklé nebo rozlité kapaliny mohly dostat do průmyslových odpadních vod
 • · Letecké mazací zařízení a některé systémy s omezenou tvorbou olejové mlhy
 • · Systémy s volnou hladinou hydraulické kapaliny pracující v ekologicky citlivých oblastech

Typické vlastnosti

Mobil EAL 224H splňuje následující klasifikace/specifikace:
Denison HF-0
Mobil EAL 224H je doporučován pro aplikace, u kterých je požadováno:
bioodbouratelné kapaliny
ochranu proti opotřebení
kompatibilitu se strojními součástmi

Vlastnosti

 • Mobil EAL 224H vykazuje vynikající vlastnosti proti opotřebení, výtečnou mazací schopnost a dobrou únosnost mazacího filmu v hydraulických a oběhových systémech pracujících v mírných provozních podmínkách. Díky rychlé biologické rozložitelnosti a prakticky netoxickému charakteru tohoto přípravku se stává ideální volbou v aplikacích, kde by únik nebo rozlití mohlo zasáhnout ekologicky citlivé oblasti.
 • Rychlá biologická rozložitelnost a netoxicita
 • Mimořádné vlastnosti dovoleného zatížení a ochrany proti opotřebení
 • Výjimečná antikorozní ochrana
 • Vynikající kompatibilita s mnoha kovy
 • Dobrá kompatibilita s elastomery

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF