MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE

Mobil Synthetic Chain Lube

Syntetický olej ve formě aerosolu pro mazání řetězů

 

 

Popis

Mobil Synthetic Chain Lube je vysoce kvalitní mazivo na bázi syntetických uhlovodíků s vysokou molekulovou hmotností a esterů s obsahem vybraných protiotěrových přísad. Jako hnací médium je použit propan a zkapalněné plynné uhlovodíky.

 

Vynikající přilnavost maziva předurčuje jeho použití zejména v těch aplikacích, kde je třeba zabránit odstříknutí nebo ukápnutí oleje, například při mazání řetězů motocyklů, visutých drah a kloubů.

 

 

Přednosti

  •         Odolný vůči odpařování, zaručuje dlouhodobé mazání.
  •         Nezatěžuje okolí zápachem ani výpary.
  •         Výborné mazací schopnosti a ochrana proti opotřebení.
  •         Zlepšené mazání umožňuje snížení spotřeby energie.
  •         Rychlý průnik k mazaným místům a samočistící schopnosti.
  •         Netvoří skvrny.

 

 

Použití

Mobil Synthetic Chain Lube je doporučen pro mazání řetězových článků. Jeho výborné protiotěrové vlastnosti a dlouhá životnost zaručují dlouhodobé efektivní mazání s minimální spotřebou při mazání řetězů a dalších obdobně náročných aplikacích, jakými jsou čepy a klouby.

Speciální tryska umožňuje čistou a přímou aplikaci aerosolu na mazané místo.

Před přechodem na Mobil Synthetic Chain Lube doporučujeme řetězy důkladně očistit, aby nedošlo k přilepení okolních nečistot na uhlíkaté úsady, které vznikly při předchozím použití maziva na ropné bázi. Tyto úsady by rovněž mohly zabránit přístupu maziva k částem, u kterých může docházet k opotřebení. 

 

 

Vlastnosti

Mobil Synthetic Chain Lube má detergentní schopnosti, při jeho použití se netvoří prakticky žádné úsady. Vynikající přilnavost zajišťuje jeho stálou přítomnost na mazaných místech a dlouhodobé oddělení třecích ploch při snížené četnosti přemazávání. Syntetická báze se sníženou třecí charakteristikou umožňuje zmenšit celkovou spotřebu energie při optimálních mazacích podmínkách.

 

 

Typické charakteristiky

 

Viskozita při 40°C    mm2/s

 

Viskozita při 100oC mm2/s

 

Viskozitní index, min.

 

Bod vzplanutí oC

 

Bod tuhnutí °C

 

180

 

20,4

 

132

 

270

 

-46

 

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF