MOBIL SHC™ GREASE 100 EAL serie

Popis produktu

Mobil SHC Grease 100 EAL série jsou mimořádně vysoce výkonná plastická maziva určená speciálně pro aplikace požadující zvýšený ohled na životní prostředí. Tyto produkty jsou biologicky rozložitelné a představují prakticky netoxická plastická maziva vyrobená ze syntetické kapaliny na bázi esteru a zpevňovadla s lithným mýdlem. Neparafinický charakter syntetické základové kapaliny s nízkým koeficientem tření zajišťuje vynikající čerpatelnost za nízkých teplot a snižuje pasivní odpory při startování a chodu – což je důležitá užitná vlastnost v situaci, kdy řada aplikací citlivých pro životní prostředí je vystavena venkovnímu prostředí.

Mobil SHC Grease 100 EAL série byly vyrobeny pro víceúčelové aplikace vystavené venkovnímu prostředí, ve kterých by únik plastického maziva mohl způsobit kontaminaci půdy či spodní nebo povrchové vody. Mohou se používat i ve vnitřních prostředích, v případech, kdy by se uniklé mazivo mohlo dostat do vodního systému. Doporučují se do kluzných či valivých ložisek a do spojek pro provozní teploty od -40°C do 120°C s odpovídajícími přemazávacími intervaly. Mobilgrease EAL 101a 102 mají konzistenční stupeň NLGI 1 resp. 2.

 

 

Vlastnosti a výhody

Řady produktů Mobil šetrné k životnímu prostředí si získaly mimořádně dobré jméno u výrobců zařízení i u zákazníků všude na světě. Tyto produkty zajišťují optimální vyvážení mezi environmentálně neškodnými produkty a požadavky na vysokou výkonnost u mobilních i stacionárních strojů a zařízení. Maziva Mobil SHC Grease 100 EAL série je kompatibilní s předcházející generací Mobilgrease EAL 100 série. 

Mobil SHC Grease 101 EAL a 102 EAL nabízejí následující výhody:

 

Vlastnosti

Výhody a potenciální přínosy

prakticky netoxické dle testu OECD 203 – vodní toxicita

Minimální vliv na životní prostředí při případném úniku

Formulováno na bázi biologicky odbouratelného syntetického esterového oleje 

Biodegradace produktu v citlivých oblastech s minimálními zbytkovými rezidui, vyvarování se drahých sanačních procedur.

Dobrá adheze a odolnost proti vodě

Odolává vymývání vodou a zabraňuje potřebě častého přemazávání

Excelentní ochrana proti korozi a rezivění

Excelentní ochrana ložiska v mokrých podmínkách, dlouhá životnost ložisek

 

 

Použití

 

Mobil SHC Grease 101 EAL a 102 EAL jsou součástí kategorie maziv Mobil EAL - Environmental Awareness Lubricants (maziva šetrná k životnímu prostředí). Jsou navržená speciálně pro aplikace, kde existuje riziko znečištění životního prostředí, jako jsou:

  • Lodní zařízení¨
  • Vodárny, čističky odpadních vod ap
  • Přehrady, hráze a vodní toky
  • Stavební stroje a zařízení
  • Zemědělské stroje
  • Hydroelektrárny

 

 

Klasifikace a specifikace

Mobil SHC Grease 100 EAL splňuje nebo překračuje požadavky:

101

102

DIN 51825: (2004-06)

KPE1K-40

KPE2K-40

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF