KROON OIL QUICK CLEANER XT

400 ml aerosol Kroon-Oil Quick Cleaner XT


Popis

Quick Cleaner XT je vynikající čistící a odmašťovací prostředek obsahující jako hlavní složku těkavé uhlovodíky. Produkt obsahuje přísady, které napomáhají k uvolňování nečistot. Jeho vysoce těkavé komponenty zajišťují rychlé odpaření tak, aby povrch zůstal čistý a suchý.

Aplikace:

Quick Cleaner XT je odmašťovací prostředek a čistič pro všechny komponenty, stroje a povrchy znečistěné olejem, tukem a nečistotami. Jeho univerzální povaha rovněž zajišťuje vynikající odmaštění pro následné použití barev, laků nebo adhezní vrstvy.

Návod k použití:

  • Odstraňte volné nečistoty, písek, atd. co nejvíce je to možné
  • Aplikujte Quick Cleaner XT
  • Vyčistěte kartáčem nebo hadrem v případě potřeby.
  • V případě potřeby tento postup opakujte

Výrobce / značka

KROON OIL