KROON OIL COMPOUND OGL

400 ml aerosol Kroon-Oil Compound OGL


Popis

Compound OGL je speciální směs vyrobena z vysoce rafinovaných minerálních základových olejů a rozpouštědel. Tato směs je doplněna přídavkem speciálního bitumenu (určeného pro velmi vysoké tlaky) a přísadou molybdenu, který snižuje opotřebení, pro dosažení následujících vlastností:


 Účinná ochrana proti opotřebení při vysokém zatížení
 excelentní penetrační schopnost, která zajišťuje proniknutí do jádra ocelového lana
 Výborná voděodolnost jak ve sladkém tak i ve slaném vodním prostředí
 Účinná antikorozní ochrana
 Vynikající přilnavost ke kovům
 Flexibilita filmu i za velmi nízkých teplot až do cca -35 °C


Aplikace:

Compound OGL se používá jako mazivo pro vysoce zatížené otevřené převody. Jako příklad lze uvést: mlecí stolice, hnací řetězy pracující ve venkovním nebo prašném prostředí a nebo ocelová lana, která musí být mazána produktem s vynikající penetrační schopností a který zároveň zajišťuje ochranu proti korozi.

 

Typické vlastnosti:

Penetrace 0,1 mm 350

4-kuličkový test N 7500

Výrobce / značka

KROON OIL