KROON OIL 1000+1 UNIVERSAL

Popis

1000+1 Universal je produkt pro  vytěsňování vlhkosti se speciálními vlastnostmi, který byl vyvinut v naší vlastní laboratoři. Produkt má vynikající mazací vlastnosti. Koroze způsobená vlhkostí je největší hrozbou pro všechny kovové části a každodenně vede k výrazným ztrátám v průmyslu, domácnosti a silniční dopravě. 1000+1 Universal obsahuje přísady, které rozptýlí vlhkost a vytvoří ochrannou vrstvu o tloušťce 0,002 mm na všech ošetřených povrchách. Tato velmi tenká vrstva zajišťuje ochranu i v pórech kovu.

 

 

Aplikace:

 

1000+1 Universal má tolik vlastností, že má opravdu 1000+1 použití!

 

1000+1 Universal lze použít jako:

  • Dispergátor vlhkosti (například zapalování vozu)
  • Penetrační olej (uvolnění zrezivělých komponentů)
  • Ochrana kovu (konzervace odmaštěných dílů)
  • Mazivo (čisté mazání lehkých mechanismů)
  • Čisticí prostředek (čištění kontaktních míst)
  • Sprej na zapalování (dokonalá elektrická vodivost)

 

 

Typické vlastnosti:

 

Hustota při 15 °C, kg/l                                0,817

Viskozita 40 °C, mm²/s                               2,54

Viskozita 100 °C, mm²/s                            1,12

Bod vzplanutí COC, °C                             79

Bod tuhnutí, °C                                           -40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter. Vzhledem k neustále probíhajícímu   výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností

 

Výrobce / značka

Kroon Oil