MOBIL POLYREX™ EM

Popis

Popis produktu:

Polyrex EM je mimořádně kvalitní polymočovinové plastické mazivo určené speciálně pro kuličková a válečková ložiska v podmínkách působení vysokého střihového namáhání a vysokých teplot. Patentovaný sytém s polymočovinovým zpevňovadlem uplatněný v Polyrexu EM vykazuje vynikající trvanlivost a stabilitu při vystavení mechanickému střihovému namáhání. Testy ukazují, že tato technologie je kvalitativně srovnatelná s vysoce kvalitními plastickými mazivy s lithným komplexem, které jsou měřítkem výborné střihové stability. Například v kuželové penetrační zkoušce ASTM D 217 se konzistence Polyrexu EM po absolvování 100 000 zdvihů změní přibližně o jeden konzistenční stupeň NLGI. Oproti tomu konkurenční polymočovinová plastická maziva se střihově nestabilní zpevňovací technologií mohou za stejných testovaných podmínek změknout o tři konzistenční stupně NLGI. Patentovaná výrobní metoda zaručuje nízké hodnoty hlučnosti Polyrexu EM, což je vlastnost, jejíž význam stále roste. Polyrex EM obsahuje systém aditiv koncipovaný speciálně tak, aby mazivo odolávalo vymývání vodou, zabraňovalo korozi kovů a aby chránilo povrchové plochy ložisek proti opotřebení v mezních mazacích podmínkách. Polymočovinové plastické mazivo Polyrex EM vyrobené speciálně pro mazání ložisek elektromotorů zavádí v tomto typu aplikací novou výkonnostní normu dlouhé životnosti za vysokých teplot. Vykazuje mimořádnou životnost mazání v ložiscích provozovaných při vysokých rychlostech a teplotách. Jeho dobrá mechanická střihová stabilita má významu válečkových ložisek, kde nadměrné měknutí maziva může vést k jeho unikání nebo vytečení z ložiska.Díky skvělé vyváženosti výkonnosti, mechanické stability a odolnosti vůči vysokým teplotám se plastické mazivo. Polyrex EM stává volbou mnoha uživatelů. Jeho kvalita včetně výborné ochrany proti rezivění, korozi, opotřebení a vymývání vodou z něj činí vhodné mazivo pro široký okruh náročných aplikací.Vlastnosti a výhody: Polyrex EM představuje produkt, který je uznávaný pro svoji vysokou kvalitu a spolehlivost, jakož i pro výkonnostní schopnosti. Tento výrobek je vyroben v souladu s protokoly nejpřísnějších norem řízení jakosti a vykazuje spolehlivé astabilní vlastnosti. Naše spolupráce s výrobci zařízení a zákazníky, přispívá k definování potřeb nové technologie mazání a zároveň slouží k potvrzení výsledků našich vlastních laboratorních zkoušek. Vlastnosti tohoto maziva byly důkladně prověřeny v klíčových laboratorních testech a při zkušebních provozech u zákazníků.

Aplikace

  • Polymočovinové plastické mazivo Polyrex EM zavádí novou úroveň dlouhé provozuschopnosti v aplikacích provozovaných za vysokých teplot, kde se vyžaduje dobrá mechanická stabilita a nízká odlučitelnost oleje. Příklady aplikací, kde Polyrex EM vyniká, jsou uvedeny níže:
  • ložiska elektromotorů
  • ložiska žebrových ventilátorů
  • ložiska vysokoteplotních čerpadel
  • Kuličková ložiska plněná a navždy utěsněná z výroby
  • Kuličková nebo válečková ložiska provozovaná ve vysokých teplotách, kde je nutná nízká odlučitelnost oleje
  • Kuličková nebo válečková ložiska provozovaná v prostředích citlivých na hlučnost

Balení

12x400g, 55kg, 180kg

Typické vlastnosti

Mobil Polyrex EM splňuje nebo překračuje následující specifikace
DIN 51825: (2004-06) K2P-20

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF